Menedżery Plików

Menedżery plików to aplikacje, które umożliwiają zarządzanie plikami. Dzięki programowi tego typu użytkownik może dodawać bądź usuwać foldery z danymi, które posiada na swoim dysku twardym. Menedżery plików służą do tego, aby zarządzać strukturą plików, katalogów bądź woluminów.

Do najważniejszych zadań menedżera plików należy kopiowanie, dodawanie, usuwanie, przenoszenie, wyszukiwanie, katalogowanie i zmienianie nazw plików i folderów. Niektóre z tych aplikacji wyposażone są też w rożne dodatkowe funkcje. Mamy więc możliwość drukowania dokumentów, podgląd i edytowania zawartości ich zawartości, a także zarządzenia prawami do dostępu, czy też łączenia się z innymi komputerami. W menedżerze plików znajdziemy nierzadko klienta FTP, zaawansowaną wyszukiwarkę, czy też interfejs do podłączenia innego komputera.

Wielką zaletą programów tych jest również fakt, iż ułatwiają synchronizacje plików czy operacje na wielu z nich na raz. W dodatku umożliwiają one porównywanie folderów między sobą bądź zmiany nazw wielu dokumentów w tym samym czasie. Plusem są także funkcje z przeglądarek multimedialnych.

Menadżer plików może być dwupanelowy. Do tego rodzaju należą takie programy jak Total Commander, AB Commander, czy Midnight Commander. Pierwowzorem dla programów tego typu był Norton Commander działający w systemie DOS. Dwupanelowość pozwala na bardzo łatwe dokonywania operacji kopiowania i przenoszenia plików. Menedżery tego typu w każdym z paneli pozwalają na tworzenie dowolnej liczby zakładek. Opcja jest też włączenie widoku drzewa.

Część programów jest dostępna w darmowej wersji, za niektóre z nich trzeba jednak zapłacić. Są też takie, które działają na licencji trial.

Do najbardziej znanych menedżerów plików należą wbudowany w systemy Microsoftu Eksplorator Windows, a także Total Commander, DOS Navigator, FAR Manager, Multi Commander czy Krusader.

MadDownload PL
MadDownload PL
Logo